Trái với thời trẻ nổi loạn, cá tính, ở tuổi trung niên, con người trở nên trầm lặng, chín chắn, thận trọng trong lối ứng xử, ăn mặc, đặc